Tao dechu

         DÝCHAT ZNAMENÁ ŽÍT.

Plně dýchat znamená plně žít, realizovat svůj vzozený potenciál ve všem, co cítíte, myslíte a děláte. Naneštěstí jen velmi málo lidí dýchá plně. Ztratili jsme schopnost "přirozeně dýchat", kterou jsme měli v raném dětství. Chronické povrchní dýchání snižuje pracovní kapacitu našeho dýchacího systému na jednu třetinu, zpomaluje výměnu plynů a tím produkci energie v buňkách, připravuje nás o mnoho účinků, které by mělo přirozené dýchání na naše vnitřní orgány, izoluje nás od našich skutečných emocí a narušuje rovnováhu na všech úrovních našeho života.       

Čínská taoistická tradice, která je spíš způsobem života než normálním náboženstvím, nám nabízí velmi praktický přistup ke zdravému dýcháni. Jedním z důvodů je skutečnost, že od samých počátků taoismu nebylo zdraví nikdy oddělováno od duchovní evoluce, že dlouhý a zdravý život plný vitality je nejen dostatečným cílem sám o sobě, ale že je také předpokladem duchovního růstu a nezávislosti. Během 4 tisíc let experimentování s tělesnými, emočními, duševními a duchovními energiemi zjistili, že přirozené dýchání má velký vliv na kvalitu a kvantitu těchto energií a tím pádem na kvalitu života.

Je-li vůbec možné definovat tao, pak jako "cestu" nebo jako zákony přírody a vesmíru, budeme-li s nimi žít v souladu, objevíme a naplníme svůj tělesný, psychologický a duchovní osud.

                                                                           Z knihy Tao- dechu, Dennis Lewis

Všem, kteří chtějí vyzkoušet a naučit se této technice doporučují dostatek času, trpělivosti a pokory.

Na lekcí dýchání si přineste karimatku a pohodlné oblečení.      

Vzhledem k náročnosti vytvoříme vždy jen malou skupinku, max. 3 lidé (pro lepší kontrolu). Jednotlivé lekce probíhají v sobotu dopoledne nebo po dohodě každou středu v době od 18 do 20 hodin.                                                                                                                              

Kontakt

Agapé - regenerace a poradenství Školní 492
Zlín
76001
tel.: 724 766 981 email:agape.zlin@email.cz